התוכן העיקרי

שדות מסומנים עם * חובה

פנה עכשיו 
קבל מחיר 

שדות מסומנים עם * חובה

עלית קבצים
העלאת תמונה... כמות קבצים נוספת שניתן לעלות: 3

Files:

   

  מה חשוב לדעת בביצוע
   תרגום מסמכים משפטיים לצרפתית? 

  תרגום מסמכים משפטיים מעברית לצרפתית או מאנגלית לצרפתית, הינה עבודה מאתגרת המצריכה
  מהמתרגם לצרפתית, לשלוט בשפה הצרפתית באופן מוחלט,  אולם ברוב המקרים לרוב אין זה מספיק.

  .תרגום מסמכים מעברית לצרפתית או מאנגלית לצרפתית הינם מסמכים המתורגמים בעבור מערכות משפט שונות
   מחד גיסא, מערכת המשפט הישראלית המבוססת על חוקים מקומיים ומאידך גיסא, מערכת ממשפט צרפתית המנוהלת
  השפה הצרפתית ובהתאם לחוקים הנהוגים בצרפת.
  בנוסף להבדל המשפטי, קיים פער תרבותי בין שתי השפות ולכן, על המתרגם המבצע תרגום מסמכים משפטיים
  לצרפתית להביא בחשבון את הפער התרבותי הקיים בין השפות.

   מעוניין לבצע תרגום מסמכים משפטיים מאנגלית לצרפתית? חייג עכשיו: 077-5144055 

  תרגום מסמכים משפטיים לצרפתית מה מתרגמים?

  תרגום הסכמים חוזים עסקיים, תעודות השכלה תעודות תצהירים ייפוי כוח.
  כל אחד מהמסמכים הבאים נחשב למסמך בעל תוקף משפטי.

  לכן, תרגום מסמכים משפטיים חשוב שהתרגום לצרפתית יבוצע ע"י מתרגם דובר צרפתית שפת אם.
  המציאות מלמדת שבמרבית המקרים, חשוב ורצוי שלמתרגם המבצע את התרגום תהיה יכולת הבנה
  רקע מקצועי שיאפשר לו לבצע תרגום משפטי לצרפתית.

   קבל מחיר לביצוע תרגום משפטי לצרפתית? חייג כבר עכשיו: 077-5144055

  תרגום משפטי למסמכים מעברית לצרפתית חשוב שיבוצעו בידי מתרגם בעל רקע והבנה בתחום המשפטי.
  בהחלט קיימת אפשרות שטעויות קטנות הנובעות מהבדלי שפה ותרבות עלולות להוביל לקבלת תרגום
  שאינו תואם את המקור בשפה הצרפתית כך שישנו את המשמעות והכוונה המשפטית במסמך המתורגם לצרפתית.

  מהיכן יכולות לנבוע טעויות בביצוע תרגום מעברית לצרפתית?

  השפה הצרפתית והשפה העברית, הינן שפות בעלות דקדוק, תחביר ואוצר מילים שונה, בנוסף לכך
  מדובר בשתי מערכות משפט שונות המתנהלות בתרבויות שונות. מכאן שעל המתרגם המבצע תרגום
  מסמכים משפטיים מעברית לצרפתית לגשר על פערים, הן במישור המשפטי והן במישור התרבותי.

  בתחום תרגום משפטי מעברית לצרפתית או לאנגלית, אין גוף המסדיר מקרים בהם קיימת
  אפשרות לפרשנות שונה בין שתי ביטויים או 
  ניסוחים, בדומה למקצוע החשבונאות, בו קיים
  .מוסד המסדיר תקינה בלאומית ובכך מקל באופן משמעותי על כל המקבלים לידם תרגום בתחום הפיננסי


  יתכן למילה או למשפט בעברית לא יהיה משפט חלופי מדויק בצרפתית ועל המתרגם יהיה
  לשלב בתרגום לצרפתית ביטוי או מילה קרובים ככל האפשר למקור בעברית. 


  האופן דומה גם תרגום מסמכים משפטיים מאנגלית לצרפתית, מבוסס על שתי מערכות משפטיות שונות, כמו גם
  על שתי שפות בעלות אוצר מילים ותחביר שונים.

  מה גורם להבדלים בתרגום מסמכים מעברית לצרפתית?

  סגנון התרגום – במסמך משפטי המתורגם מעברית לצרפתית הסגנון יכול להיות רך או תקיף על המתרגם
  לזהות את כוונת המסמך 
  ולהתאים את התרגום מעברית לצרפתית לסגנון הכתיבה קרוב ככל האפשר למסמך המקורי. 

   מקבל מחיר לביצוע תרגום מאנגלית לצרפתית? חייג כבר עכשיו: 077-5144055

  תחביר שונה אוצר מילים – השפה הצרפתית והשפה האנגלית עשירות יותר באוצר המילים מהשפה העברית ולכן קיימת אפשרות
  שבמינוח משפטי שתורגם מצרפתית אין תרגום מדויק לעברית ולהיפך.

  השונות בין השפה העברית לשפה הצרפתית מתבטא  גם בסימני פיסוק,  סימני הפיסוק חשובים מאוד להבנת המשפט המתורגם והם
  למעשה מכתיבית את תחביר המשפט המתורגם. לצורך ההסבר גם שינויי סימני פיסוק  בשפה וללא תרגום לצרפתית יכול לשנות
  משמעותו של משפט, כל שכן משפא שתורגם מעברית לצרפתית.

   לכן על המתרגם המבצע תרגום מעברית לצרפתית לשלב במסמך המתורגם את סימני הפיסוק במקומות המתאימים ביותר
  ע"פ הבנתו וניסיונו המקצועי, כך שהתרגום ישקף נאמנה את המסמך המקורי.

  אין ספק שתרגום מעברית לצרפתית או תרגום מאנגלית לצרפתית מצריך בקיאות במערכות המשפט הישראלית והצרפתית
  כמו גם שליטה בשפה הצרפתית ובתרבות שהיא מביאה.